TUI

  • Izlidošanas datums: 14/03/2020
  • Atgriešanās datums: 30/06/2020

Operatora TUI noteikumi

1. Atceltie reisi uz Ēgipti

Datumu maiņa:

📌 Pārcelt ceļojuma datumu uz vēlāku laiku, saglabājot cenas nemainīgumu, ja rezervācijā nemainās viesnīca, numura tips un personu skaits (izņemot Ziemassvētkus, Jauno gadu un Skolas brīvdienas).

📌 Mainīt ceļojumu Vasaras sezonas 2020 galamērķiem – maiņa bez soda, pēc tekošām cenām sistēmā.

Ceļojuma vaučeris:

Ja klients uzreiz nevēlas izvēlēties jaunu alternatīvu ceļojumu, TUI Baltics izsniedz klientam ceļojuma vaučeri samaksātās summas apmērā. Lai iegūtu vaučeru, klientam jāsazinās ar ceļojumu aģentūru kurā tika veikta rezervācija, jāiesniedz pieteikums un jāpievieno maksājuma uzdevums vai čeka kopija. Tūrisma aģentūra nosūtīs pieteikuma un maksājuma uzdevuma vai čeka kopiju uz TUI Latvija. Vaučers ir derīgs 12 mēnešus no tā izrakstīšanas brīža.

Atcelšana:

Klients nevēlas atstāt depozītā jau apmaksāto ceļojuma naudas summu vai nevēlās saņemt vaučeru: šos pieprasījumus mēs izskatīsim pēc LR ārkārtas situācijas beigām.

2. Atceltie aprīļa reisi uz Turciju

Datumu maiņa:

📌 Pārcelt rezervāciju uz vēlākiem datumiem* nemainot viesnīcu, numura tipu, cilvēku skaitu.

– Mainot datumus uz maiju – cena saglabājas;
– Mainot datumu uz jūniju-septembri – bez soda, pēc tekošām cenām sistēmā;
– Mainot datumus uz oktobri – sūtot cenas pieprasījumu info@vivalatour.lv

📌 Pārcelt rezervāciju uz vēlākiem datumiem*, izvēloties citu produktu no Vasaras 2020 piedāvājuma klāsta bez soda, pēc tekošām cenām sistēmā.

* Datuma maiņa bez soda ir atļauta TIKAI vienu reizi.

Ceļojuma vaučeris:

Ja klients uzreiz nevēlas izvēlēties jaunu alternatīvu ceļojumu, TUI Baltics izsniedz klientam ceļojuma vaučeri samaksātās summas apmērā. Lai iegūtu vaučeru, klientam jāsazinās ar ceļojumu aģentūru kurā tika veikta rezervācija, jāiesniedz pieteikums un jāpievieno maksājuma uzdevums vai čeka kopija. Tūrisma aģentūra nosūtīs pieteikuma un maksājuma uzdevuma vai čeka kopiju uz TUI Latvija. Vaučers ir derīgs 12 mēnešus no tā izrakstīšanas brīža.

Atcelšana:

Klients nevēlas atstāt depozītā jau apmaksāto ceļojuma naudas summu vai nevēlās saņemt vaučeru: šos pieprasījumus mēs izskatīsim pēc LR ārkārtas situācijas beigām.

Operatora TUI noteikumi

3. Rezervācijas uz Turciju ar izlidošanu periodā no 01.05.2020 līdz 30.06.2020

Atcelšanas noteikumi:

📌 Agrās pārdošanas akcijas laikā veiktajām rezervācijām: EUR 50 par pieaugušo un EUR 15 par bērnu, ja līdz ceļojuma sākumam ir palikusi vairāk kā 21 diena diena;

📌 Standarta akcijas rezervācijām: 20%, ja līdz ceļojuma sākumam ir palikusi vairāk kā 21 diena diena;

Datumu maiņa:

Ceļojuma datumu maiņa* ir atļauta bez soda, pēc tekošām cenām sistēmā.

SVARĪGI! Ja jauna ceļojuma cena ir augstāka par sākotnējo ceļojuma cenu, tad priekšapmaksas summa palielinās, klientam jāveic piemaksa 2–3 dienu laikā pēc izmaiņu apstiprināšanas.

* Datuma maiņa bez soda ir atļauta TIKAI vienu reizi.

Ceļojuma vaučeris:

Ja klients uzreiz nevēlas izvēlēties jaunu alternatīvu ceļojumu, TUI Baltics izsniedz klientam ceļojuma vaučeri samaksātās summas apmērā. Lai iegūtu vaučeru, klientam jāsazinās ar ceļojumu aģentūru kurā tika veikta rezervācija, jāiesniedz pieteikums un jāpievieno maksājuma uzdevums vai čeka kopija. Tūrisma aģentūra nosūtīs pieteikuma un maksājuma uzdevuma vai čeka kopiju uz TUI Latvija. Vaučers ir derīgs 12 mēnešus no tā izrakstīšanas brīža.

Atcelšana:

Klients nevēlas atstāt depozītā jau apmaksāto ceļojuma naudas summu vai nevēlās saņemt vaučeru: šos pieprasījumus mēs izskatīsim pēc LR ārkārtas situācijas beigām.

Ceļojuma vaučeris

Iesniegums šeit.

Ja klients uzreiz nevēlas izvēlēties jaunu alternatīvu ceļojumu, TUI Baltics izsniedz klientam ceļojuma vaučeri samaksātās summas apmērā. Lai iegūtu vaučeru, klientam jāsazinās ar ceļojumu aģentūru kurā tika veikta rezervācija, jāiesniedz pieteikums un jāpievieno maksājuma uzdevums vai čeka kopija. Tūrisma aģentūra nosūtīs pieteikuma un maksājuma uzdevuma vai čeka kopiju uz TUI Latvija. Vaučers ir derīgs 12 mēnešus no tā izrakstīšanas brīža.

Vaučeru noteikumi:

1. Ceļojuma Vaučeris apliecina Ceļojuma Vaučera īpašnieka tiesības izvēlēties un iegādāties Tūrisma operatora TUI Baltics sniegtos pakalpojumus (kompleksos ceļojumus uz šajā Vaučerī norādītajiem galamērķiem šajā Vaučerī norādītajos periodos) par summu, kas norādīta Ceļojuma Vaučerī . Ceļojuma Vaučera (-u) īpašnieki var izvēlēties pakalpojumus šajā Vaučerī norādītajā tūrisma Aģentūrā. Ceļojuma Vaučeri var izmantot tikai, lai apmaksātu TUI Baltics sniegtos pakalpojumus (kompleksos ceļojumus).

2. Ceļojuma Vaučeris ir derīgs 12 mēnešus no tā izsniegšanas dienas un Tūrisma operatora TUI Baltics organizēto komplekso ceļojumu 2020. gada vasaras sezonā (Turcija, Bulgārija, Grieķija), 2020./2021.gada ziemas sezonā (Ēģipte) un 2021. gada vasaras sezonā (Turcija) iegādei.

3. Ceļojuma Vaučeri var izmantot tikai komplekso ceļojumu, kas norādīti šo noteikumu punktā Nr. 2 iegādei. Ceļojuma Vaučeri nedrīkst izmantot ceļojumu ar regulāriem lidojumiem, atsevišķu pakalpojumu (aviobiļetes, viesnīcas, transfēri ) un citu pakalpojumu, kas nav norādīti šo noteikumu 2. punktā, apmaksai.

4. Ceļojuma Vaučera īpašniekam Ceļojuma Vaučera vērtību jāizlieto izvēlētā ceļojuma apmaksai vismaz 30 dienas pirms paredzētā ceļojuma datuma.

5. Ja izvēlētā ceļojuma cena pārsniedz Ceļojuma Vaučera vērtību, trūkstošā summa jāmaksā papildus. Ja izvēlētā ceļojuma cena ir mazāka par Ceļojuma Vaučera vērtību, atlikušās summas starpība jums tiks piešķirta cita Ceļojuma Vaučera veidā.

6. Ceļojuma Vaučeris ir neatgriežams, un tā vērtība nevar tikt izmaksāta naudā.

7. Ceļojuma Vaučeris ceļojuma apmaksai var tikt izmantots norēķinoties tikai aģentūrā, kura izsniedza vaučeri.

8. Pēc ceļojuma rezervēšanas piemēro Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma noteikumus.

Naudas izmaksas:

Iesniegums šeit.

SIA „TT Baltics”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203149224, juridiskā adrese: Vienības gatve 109-3.11, Rīga, LV-1058, turpmāk tekstā – TUI Baltics,

1. Ievērojot to, ka 2020. gada 12. martā Latvijas Republikas Ministru Kabinets pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā;

2. Ievērojot, to, ka TUI Baltics ir saņēmis Ceļotāja iesniegumu par naudas līdzekļu atgriešanu Ceļotājam Ceļojuma nenotikšanas vai pārtraukšanas nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ;

3. Ievērojot to, ka atbilstoši 2018.gada 26. jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” (turpmāk tekstā – 26.06.2018. MK noteikumi Nr.380) 6.4. apakšnodaļas noteikumiem Ceļotājam ir tiesības uz pilnīgu visu to maksājumu atmaksu, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu;

4. Ievērojot to, ka atbilstoši starp TUI Baltics un Aģentu noslēgtā Aģentūras līguma noteikumiem kopējā Ceļojuma cenā, ko samaksā Ceļotājs Aģentam, tiek ietverta tai skaitā Aģenta komisijas maksa;

5. Ievērojot to, ka TUI Baltics nodrošinās Ceļotāja veikto maksājumu atmaksu, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu, atmaksu tieši Ceļotajam bez Aģenta starpniecības,

pieprasa Aģentam veikt visu to Ceļotāja veikto naudas līdzekļu, tai skaitā Aģenta komisijas maksas, ko Ceļotājs samaksājis Aģentam.

Informējam, ka tika pieņemts lēmums naudas atmaksas veikt klientam pa tiešo uz bankas konta. Lūdzam klientus, kuri no visām piedāvātajām opcijām ir izvēlējušies naudas izmaksu un jau aizpildīja iesniegumus vai vēl nav aizpildījuši iesniegumus, tos aizpildīt vēlreiz (jauna iesnieguma forma ir pielikumā). Klāt iesniegumam mēs lūdzam pielikt maksājumu apstiprinošus dokumentus (MU vai čeka kopija/foto), lai mēs zinām cik klients ir samaksājis par ceļojumu (tas ir nepieciešams dēļ atlaižu politikas aģentūru vidū).

Kad iesniegums un čeki ir saņemti, mēs lūgsim aģentūru pārskaitīt mums savu komisiju par konkrētu rezervāciju, un klienta iemaksāto pilno summu mēs aizskaitīsim klientam uz konta 14 dienu laikā no LR valdības lēmuma par ārkārtas situācijas izbeigšanu valstī.