ALIDA TŪRS

 • Izlidošanas datums: 14/03/2020
 • Atgriešanās datums: 30/06/2020

Operatora ALIDA TŪRS noteikumi

1. Atceltie reisi uz Ēgipti

Visi Ēģiptē atrodošies tūristi ir sekmīgi izvesti un nogādāti Latvijā. Visi braucieni ar izlidošanas datumu, sākot no 14. marta un vēlāk, ir atcelti bez soda sankcijām.
Par tādiem braucieniem iemaksātie naudas līdzekļi var tikt izmantoti tikai jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu apmaksai.
Svarīgs nosacījums: brauciena pasūtītājs, līgumu parakstījuša persona un tūristi nedrīkst būt nomainīti – tiem jāpaliek tiem pašiem.
Nav nekādas nepieciešamības tuvākajā laikā pieņemt lēmumu par jebkura ALIDA TŪRS brauciena rezervēšanu. Šīs tiesības tūristi varēs izmantot neierobežota saprātīga termiņa laikā.

2. Ceļojums ir ieplānots periodā no 19. aprīļa līdz 30. aprīlim

 • Virzieni:
  • Turcija
  • Krēta
  • Roda
  • Korfu
 • Тūristiem, kuriem ceļojums ir ieplānots periodā no 19. līdz 30. aprīlim, ir tiesības:
  • bez maksas vienu reizi pārcelt savu ceļojumu uz citu datumu saskaņā ar izmaiņu brīdī spēkā esošajām cenām,
  • veicot šādu pārcelšanu, ir pieļaujamas datuma, virziena, ilguma, viesnīcas, numura tipa izmaiņas,
  • šīm izmaiņām jābūt veiktām ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms paredzamā izlidošanas datuma,
  • tūristu daudzums nedrīkst tikt samazināts, viņu vārdi nedrīkst tikt mainīt,
  • ja šādu izmaiņu gadījumā jaunā ceļojuma cena izrādīsies zemāka par sākotnējā ceļojuma cenu, cenas starpība var tikt izmantota jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu apmaksai,
  • ja šādu izmaiņu gadījumā jaunā ceļojuma cena izrādīsies augstāka par sākotnējā ceļojuma cenu, starpību nāksies piemaksāt.
 • Тūristiem, kuru ceļojums ir ieplānots no 1.maija, ir tiesības veikt izmaiņas tikai saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem.
 • Ja tūristi vēlas atcelt savu ceļojumu, ALIDA TŪRS nekādā veidā nevar šo lēmumu ietekmēt. Šajā gadījumā jārīkojas saskaņā ar noslēgto līgumu, ņemot vērā visas līgumā norādītās soda sankcijas.
 • Naudas līdzekļus, kuri apmaksāti par atceltajiem braucieniem mīnus soda sankcijas saskaņā ar līgumu, var izmantot jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu

PAPILDINĀJUMS

Atcelti lidojumi līdz 30.06.2020.

Tūrisma operators AS ALIDA TŪRS ir spiests atcelt lidojumus uz Antāliju un Krētu līdz 2020.gada 30.Jūnijam objektivu iemeslu dēļ:
– sakarā ar COVID-19 Ārkārtas situācijas pagarināšanu Latvijā,
– neskaidrība par valsts robežu atvēršanu Latvijā, Grieķijā un citās ES valstīs, kā arī ārējo ES robežu atvēršanā, tai skaitā Turcijā,
– neskaidrība ar viesnīcu atvēršanas datumiem Turcijā un Grieķijā, sakarā ar šo valstu valdību paziņojumiem par iekšējā tūrisma atjaunošanu kopš jūnija, ārējā tūrisma atjaunošanu ne agrāk par jūliju-augustu.

Pilnu informāciju jūs varat atrast šeit!!!

3. Ceļojums ir ieplānots periodā no 19. aprīļa līdz 30.jūnijam

 • Virzieni:
  • Turcija
  • Krēta
  • Roda
  • Korfu
 • Тūristiem, kuriem ceļojums ir ieplānots periodā no 19.aprīlim līdz 30.jūnijam, ir tiesības:
  • bez maksas vienu reizi pārcelt savu ceļojumu uz citu datumu saskaņā ar izmaiņu brīdī spēkā esošajām cenām,
  • veicot šādu pārcelšanu, ir pieļaujamas datuma, virziena, ilguma, viesnīcas, numura tipa izmaiņas,
  • šīm izmaiņām jābūt veiktām ne vēlāk kā līdz 14.aprilim,
  • tūristu daudzums nedrīkst tikt samazināts, viņu vārdi nedrīkst tikt mainīt,
  • ja šādu izmaiņu gadījumā jaunā ceļojuma cena izrādīsies zemāka par sākotnējā ceļojuma cenu, cenas starpība var tikt izmantota jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu apmaksai,
  • ja šādu izmaiņu gadījumā jaunā ceļojuma cena izrādīsies augstāka par sākotnējā ceļojuma cenu, starpību nāksies piemaksāt.

Atcelti lidojumi uz Rodu līdz 05/06/2020

Тūristiem ir tiesības:

 • iesaldēt iemaksātos naudas līdzekļus un izmantot tos tikai jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu apmaksai saskaņā ar zemāk minētajiem nosacījumiem. Šīs tiesības varēs izmantot neierobežota saprātīga termiņa laikā,
 • bez maksas vienu reizi pārcelt savu ceļojumu uz citu datumu saskaņā ar izmaiņu brīdī spēkā esošajām cenām,
 • veicot šādu pārcelšanu, ir pieļaujamas datuma, virziena, ilguma, viesnīcas, numura tipa izmaiņas,
 • šīm izmaiņām jābūt veiktām ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms paredzamā izlidošanas datuma,
 • tūristu daudzums nedrīkst tikt samazināts, viņu vārdi nedrīkst tikt mainīti,
 • ja šādu izmaiņu gadījumā jaunā ceļojuma cena izrādīsies zemāka par sākotnējā ceļojuma cenu, cenas starpība var tikt izmantota jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu apmaksai,
 • ja šādu izmaiņu gadījumā jaunā ceļojuma cena izrādīsies augstāka par sākotnējā ceļojuma cenu, starpību nāksies piemaksāt.